O akcji ŚDTM

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. 10. edycja akcji (ŚDTM 2020) odbędzie się 2 października 2020.

Jaki jest cel akcji?

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

W jaki sposób przeprowadzane są egzaminy?

„Egzamin” – brzmi bardzo groźnie i wielu osobom kojarzy się z trudnymi „przeprawami” – w formie testów, klasówek i zaliczeń. W trakcie ŚDTM egzaminy są znacznie przyjemniejsze! Ich główną formą są losy o różnym stopniu trudności.

Każda osoba, która odpowie (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z losu, otrzymuje tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Szkoły wielokrotnie wykazywały się niezwykłą pomysłowością w wymyślaniu ciekawych zabaw, konkursów i zawodów. Egzaminy mogą przybierać więc różną formę. W naszej szkole egzamin przeprowadzany jest na lekcjach matematyki, a także jest dostępny w formie internetowej.