X Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Małego Powstańca w Ząbkach

Nasz Cel

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki.
Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.
Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia?

Organizacja

X ŚDTM w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Koordynator Lokalny
Organizator Główny

Tegorocznym koordynatorem lokalnym Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach jest Agnieszka Kalata i Natalia Ślepowrońska
Numer licencji 542/2020


Organizatorem głównym Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego.

Sprawdź się w teście z okazji X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 2020.